ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Εκτελούμε ανακαινισεις και ελαιοχρωματισμούς παντώς είδους σε εξωτερικούς χώρους κτιρίων με σύγχρονα μηχανήματα, ανυψωτικά, πλατφόρμες και σκαλωσιές. Χρωματισμοί διαμερισμάτων και καταστημάτων, σπατουλαριστά, τεχνοτροπίες, λαδομπογίες, βερνικοχρώματα σε ντουλάπες, πόρτες με οικολογικά υλικά ή κανονικά. Διαθέτουμε μηχάνημα πιεστικό πλυσίματος, με συνεργείο για εξωτερικές εργασιές που πραγματοποιεί υδροβολή, αμοβολή. Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικού χώρου, ελαιοχρωματισμοί εξωτερικού χώρου, ελαιοχρωματισμοί καταστημάτων ,…
Read more


Σεπτέμβριος 20, 2010 0